Vendosni një takim

info@belmedicks.com     +383 49 455 999
Orari i punës: Pon - Sub 8:00 - 20:00

EKIPI

Dr. Zeljko Lukic

Specialist neurolog pediatër

Lexoje

Dr. Sabir Sagdat

Specialist gastroenterolog

Lexoje

Dr. Marko Celar

Kirurg torakal

Lexoje

Prof. Miroslav Stojanovic

Kirurg abdominal

Lexoje

Prof. dr. Tanja Novakovic

Specialiste endokrinologe

Lexoje

Dr Bratislav Pejic

Specialist I Urologjisë

Lexoje

Prof. Dr Nebojsa Stojanovic

Specialist i neurokirurgjisë

Lexoje

Prof. Dr Aleksandar Vasic

Specialist i ortopedisë

Lexoje

Prof. dr Ljiljana Smilic

Specialiste e mjekësisë interne, subspecialiste e reumatologjisë dhe imunologjisë.

Lexoje

Prof. Dr Nebojsa Krstic

Dermatovenerologjia e specializuar

Lexoje

Primarius dr. Tomislav Arsenijevic

Specialist i radiologjisë dhe diagnostikës me ultratingull

Lexoje

Primarius. mr. sc. mjek . dr. Goran Zoric

Specialist i kirurgjisë së përgjithshme subspecialist i kirurgjisë endokrine

Lexoje

Prof. Dr Milorad Adzic

Specialist i ORL- së

Lexoje

Prof. dr Radojica Stolic

Specialist i nefrologjisë

Lexoje

Dr Radivoje Lazic

Specialist i urologjisë

Lexoje

Dr Dejan Peric

Specialist i kirurgjisë së përgjithshme, subspecialist i kardiokirurgjisë

Lexoje