Vendosni një takim

info@belmedicks.com     +383 49 455 999
Orari i punës: Pon - Sub 8:00 - 20:00

Radiologjia

Ordinanca jonë radiologjike ofron kualitetin më të lartë të shërbimeve mjekësore dhe arrin rezultate shumë të mira duke i shfrytëzuar risitë në radiologji dhe teknologji sepse ato janë pjesë e pandashme e punës sonë.  Njëri nga qëllimet kryesore është të kontribojmë në shëndet si dhe t’i përmbahemi standardeve më të larta profesionistësh , etikës mjekësore dhe përgjegjësive.

Gjithashtu njëra prej detyrave të ordinances së radiologjisë është përmirësimi i shëndetit në mënyrë kontinuale  përmes inovacioneve  , kualitetit dhe kujdesit efektiv ndaj pacientit, edukimin  si dhe hulumtimet në laminë e radiologjisë.

Doktor Tomislav Arsenijević

Klinikat tona

Klinikat më moderne – ekspertët më të shquar

Endokrinologji

Vizita endokrinologjike Vizita endokrinologjike përfshin bashkëbised...

Lexoje

Laboratori

Marrja e gjakut propozohet për preventive, deri në moshën 50 vjeça...

Lexoje

Gjinekologji

Gjinekologji Si degë e mjekësisë, gjinekologjia merret me studimin ...

Lexoje

Dermatologjia

Dermatologjia me kozmetologjinë Lëkura e bukur dhe e shëndoshë ë ...

Lexoje

Kardiologjia

Kardiologjia Ordinanca kardiologjike në  poliklinikën Bel Medic në...

Lexoje

Interne

Mjekësia interne Mjekësia interne  merret me problemet dhe sëmundj...

Lexoje