Vendosni një takim

info@belmedicks.com     +383 49 455 999
Orari i punës: Pon - Sub 8:00 - 20:00

KLINIKAT

19 një praktikë me pajisjet më të fundit dhe personelin e ekspertëve.

Mjekësia familjare

I takon mbrojtjes primare shëndetësore, obligim i së cilës është

Lexoje

Neurologia

Neurologjia paraqet një degë të mjekësisë e cila merret me çrreg

Lexoje

Neurohirurgija

Neurohirurgija predstavlja granu hirurgije koja se bavi operativnim le

Lexoje

Ortopedija

Ortopedija je grana medicine koja proučava, sprečava i leči bolesti

Lexoje

Kirurgjia vaskulare

Poliklinika Bel Medic International ofron shërbime profesionale nga l

Lexoje

Urologjia

Urologjia është degë specialistike e cila merret me sëmundsjet e o

Lexoje

Reumatologjia

Vizita reumatologjike në ordinance Bel Medic International  përbëh

Lexoje

Radiologjia

Ordinanca jonë radiologjike ofron kualitetin më të lartë të shër

Lexoje

Kirurgjia plastike

Zbukurimi i trupit dhe fytyrës dhe arritja e dukjes së dëshiruar mu

Lexoje

Pediatria

Vizita e përgjithshme pediatrike – Brenga për shëndetin dhe

Lexoje

ORL

ORL Ordinanca e otorinolaringologjisë në poliklinikën Bel Medic , i

Lexoje

Kirurgjia e përgjithshme

Kirurgjia e përgjithshme Kirurgjia abdominale si pjesë e gjërë e k

Lexoje

Nefrologjia

Nefrologjia Nefrologjia  është subspecializim ( pjesë ) e mjekësi

Lexoje

Interne

Mjekësia interne Mjekësia interne  merret me problemet dhe sëmundj

Lexoje

Kardiologjia

Kardiologjia Ordinanca kardiologjike në  poliklinikën Bel Medic në

Lexoje

Dermatologjia

Dermatologjia me kozmetologjinë Lëkura e bukur dhe e shëndoshë ë

Lexoje

Gjinekologji

Gjinekologji Si degë e mjekësisë, gjinekologjia merret me studimin

Lexoje

Laboratori

Marrja e gjakut propozohet për preventive, deri në moshën 50 vjeça

Lexoje

Endokrinologji

Vizita endokrinologjike Vizita endokrinologjike përfshin bashkëbised

Lexoje

Mjekët tanë

Dr Dejan Peric

Specialist i kirurgjisë së përgjithshme, subspecialist i kardiokirurgjisë

Lexoje

Dr Radivoje Lazic

Specialist i urologjisë

Lexoje

Prof. dr Radojica Stolic

Specialist i nefrologjisë

Lexoje

Prof. Dr Milorad Adzic

Specialist i ORL- së

Lexoje